25 Nisan 2017 Salı

Hakikatın çekirdeğinden delüzyonaCarl Jung'a göre, sanrılar veya sabit fikirler, uzun süreli çözülmemiş, acılı olaylar tarafından yaratılmıştır.

Sözlük anlamında Delüzyon (sanrı) kelimesi; dış gerçeklikten doğru olmayan anlamlar çıkartmaya dayalı yanlış inanç. Kanıtlarla doğrulanmadan ısrarla sürdürülen yanlış inanış olarak geçiyor. (1)
Türkçe Tıp Dili Klavuzu’nda da (2) “yanılsama” olarak çevrilen ‘Delüzyon”, Homeopatik Repertorinin Mınd (zihin) bölümünde bulunan bir rubrikdir. Delüzyon rubrikleri, anlayış eksikliği, veya tamamen yanlış yorumlanmasından sebep repertorize edilirken coğu zaman ihmal edilebilmektedir.   

Doğrudan bilinçaltıyla kontrol edildiğinden, psikolojik durumların açık bir şekilde ortaya çıktığı delüzyonlar ve rüyalar, homeopatik proving (ilaç denemeleri) tarafından ortaya çıkarılır.
Hahnemann, §153; “homeopathic olarak hastalık durumuna ait özel bir ilaci araştırırken…….. özellikle göze carpan, acaip, olağandışı ve karakteristik belirti ve semptomlar göz önünde bulundurulmalıdır. İştahsızlık, başağrısı, halsizlik, uyku düzensizliği, rahatsızlık hissi vs gibi genel ve belirsiz bulgular eğer detaylı olarak beyan edilmiyorsa, pek fazla dikkate almıyoruz, Çünkü onları nerede ise her hastalıkta ve her ilaçta bulmak mümkündur”. (3)

Kent, irade ve anlayışın (will and understanding) insan ruhunun iç yönlerini oluşturduğunu öğretir. Bu ilkede, sevgi ve nefretin, insan duygularının en derinleri olduğunu, ve vaka alımında da içerdeki merkezin yön(lerini) gösterdiğini söyler. İrade ve anlayış kaybedildiğinde, yanlış yere atfetme ve tiksintilere (aversions) yol açarak, gerçekliğin doğası hakkında sanrılar oluşur. (4)

Rajan Sankaran’a göre delüzyon; tamamiyle gerçeğe dayanmayan, yine de hissedilen duygular. Delüzyonla duygu arasindaki fark ise, “delüzyon” duyguların yoğun bir şekilde dominat olması, abartılması ve sabitleşmesidir.(5)

Bunu, kelimenin sözlük anlamına takılmadan,  merkezimizdeki kendi delüzyonumuza bakarak daha iyi anlayabiliriz. “Dünyada herkes bana karşı” “Beni hiç kimse düşünmüyor”, “Beni kandırıyorlar”, “Herkes arkamdan konuşuyor” “Beni kıskanıyorlar”, “Bana surekli haksızlık ediliyor” gibi hisler kime ait değildir ki?.... Tibet’in ıssız bir dağında bir monk gibi meditasyon yapılmadıysa bu tür duygular herkesde vardır. Hepimizin ihanet, üzüntü, hayal kırıklığı, korkular, kayıplar gibi deneyimleri olmuştur ve içimizde bunlara ait duygular vardır. Eğer güçlü bir yaşam enerjisi (vital force) varsa bunları hissiyat olarak deneyimleriz. Bir sure sonra da bunları atlatırız. Eğer yaşam enerjisi zayıf ise bunlar bize yapışır kalır ve delüzyona dönerek ciddi bir şekilde algımızı etkiler, davranışımıza yansır.

Delüzyon, kişinin öyküsünün başlangıcı olan merkez nokta veya çekirdektir ve ihtiyaç duyduğu remediyi göstermektedir. Bu nedenle, delüzyonun keşfedilmesi, sadece kişinin acı çekirdeğini formüle etmek ve anlamakta değil aynı zamanda merkezi, sabit fikir zincirlerinden kurtaracak benzer remediyi bulmakta önemli bir adım olacaktır.

Böylece, karşımızda olan hastaya baktığımızda kendimize sormalıyız. Bu hastayı harekete geçiren nedir? Bu hastaya olanların özünde ne var? Temelinde ne yatıyor? Yaşam enerjisini tutan, hayatındaki tutku nedir? Hasta bu konuşmaları neden söylüyor? Tüm bu gereken bilgileri aldıktan sonra, karşılıkları repertorinin delüzyon bölümünde bulunabilir. Eğer delüzyon rubriklerinin anlamlarını genişletirsek delüzyon bölümünu hemen herzaman kullanabiliriz.
Yunanlı bir anne, oğlunun sorunu için aramıştı ve randevu aldı. 19 yaşındaki A’nın problemi yemek yedikden sonra başlayan ishaldi. Bu yüzden arkadaşları ile bir yerlere gidip rahatça yemek yiyemiyordu. Bu sorun, O’nu evden dışarı çıkamaz hale getirmişti. A, bebekliğinden beri böyleydi ve alınan besinler de tam olarak emilim olmadığından, kendisi de çok zayıftı. Görüşmemiz sırasında bana spor arabalardan ve onlara olan tutkusundan bahsetti. Kendisinin de bir spor arabası ve ne kadar muhteşem olduğunu, ışıltılı gözlerle, heyecanla uzun uzun anlattı. Seans sonrası kendisini, klinik önüne park ettiği o “muhteşem arabası” ile uğurladim. A’nın kendine ait verdiği bütün detaylı bilgiler içinde, bu “kendine has” belirtisi, diğer remedilerle ayırıcı tanıyı koymamı sağladı. Sulph 30c ile ishal tamamen yok oldu.

MacRepertory and ReferenceWorks:
Complete Repertory:

mind; DELUSIONS, imaginations; beautiful, wonderful; rags are, even (1) : 4SULPH.

Kaynaklar:
1-http://www.tekniksozlukler.com/Terim/TibbiTerimler/hezeyan-sanri-deluzyon


3- Hahnemann S. “Organon of the Medicine”, Fifth & Sixth ed. Combined. B.Jain Publishers. 2007

4- Kent J.T. “Lectures on Homoeopathic Philosophy” 7th ed. B.Jain Publishers. 2007


5-Sankaran R. “The Spirit of Homeopathy”. Hmeopathic Medical Publishers. 1991